Magister


Toetsing en rapportage/ Magister
Toetsing van de leerstof geschiedt door middel van overhoringen, proefwerken,
werkstukken, presentaties, spreekbeurten en andere opdrachten. Overhoringen
kunnen betrekking hebben op het opgegeven huiswerk, maar kunnen ook
dienen als onderzoek naar aanwezige basiskennis en vaardigheden. Proefwerken
worden gegeven als afsluiting van een bepaald onderwerp of een bepaalde
lessenreeks.
In klas 9 wordt in het najaar en voorjaar voor een aantal vakken een toetsweek
gehouden. In deze weken wordt de lesstof van een langere periode getoetst.

In klas 10, 11, 12 en de examenklas vwo vindt drie keer per jaar een toetsweek
plaats.
Iedere leraar noteert de resultaten van de leerling voor zijn/haar eigen vak.
De beoordelingen worden voor klas 7 en 8 opgenomen in trimesterrapportages
en voor klas 9 t/m de examenklassen in het digitale leerlingendossier, Magister.
Leraren, mentoren, studiebegeleiders, leden van het zorgteam, middenbouwen
schoolexamencoördinatoren vinden hierin een actueel overzicht van de
resultaten van de individuele leerling. Leerlingen en hun ouders hebben vanaf
de 10e klas via het internet inzage in de desbetreffende examenresultaten.
De leerlingen in klas 7 en 8 krijgen twee maal per jaar een tussenrapport.
Leerlingen van klas 9 t/m de examenklassen krijgen driemaal per jaar een
rapport en/of een uitdraai van het schoolexamendossier. Bij twee rapporten is
er direct daarna een vakouderavond waarop ouders de leraren kunnen spreken.
Voor klas 11 en 12 is er slechts één vakouderavond (na het eerste rapport).

terug
Gebruik van het leerlingenadministratieprogramma Magister
Leerlingen en ouders kunnen met behulp van een individuele inlognaam en wachtwoord toegang krijgen tot de individuele absentiegegevens en de cijferregistratie. Ook kunnen in het systeem persoonlijke gegevens als e-mailadres en telefoonnummer gewijzigd worden. Vanaf de 10e klas worden alle schoolexamenresultaten in het systeem opgenomen. Daarnaast is er - ook voor de klassen 7 tot en met 9 - voor leraren de mogelijkheid om in de "lerarenagenda" cijfers voor overhoringen etc. te plaatsen. Niet iedereen maakt daar gebruik van. Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen en ouders in eerste instantie rechtstreeks over de behaalde resultaten contact hebben. De primaire communicatie over de behaalde resultaten loopt dan ook via de leerling. In de schriftelijke blokrapportages krijgen ouders/verzorgers een overzicht van de gemiddelde resultaten en de vorderingen van de leerling gedurende het afgelopen blok.

 


terug

Systeemvereisten gebruik Magister
De Magister 6 WEB applicatie is ontwikkeld op basis van HTML 5 en CSS3 en kan gebruikt worden met besturingssystemen en browsers die dit ondersteunen. De Magister 6 WEB applicatie kan gebruikt worden door leerlingen en ouders en werkt het beste met de onderstaande desktop browsers of onderstaande mobiele browsers.
Ondersteuning Browserversies Magister 6

 


terug

Magister 6 app
Sinds 12-4-2016 is de nieuwe Magister 6 app voor leerlingen en ouders beschikbaar! De app is ontwikkeld voor gebruikers van Apple en Android en is beschikbaar voor iOS (vanaf versie 7.1) en Android (vanaf versie 4.1).
De schoolnaam die tijdens de installatie gevraagd wordt is:
SGVVS
Voor meer informatie zie:
http://www.magister6.nl/leerlingouderapp

terug naar boven