Magister


Toetsing en rapportage/ Magister
Toetsing van de leerstof geschiedt door middel van overhoringen, proefwerken,
werkstukken, presentaties, spreekbeurten en andere opdrachten. Overhoringen
kunnen betrekking hebben op het opgegeven huiswerk, maar kunnen ook
dienen als onderzoek naar aanwezige basiskennis en vaardigheden. Proefwerken
worden gegeven als afsluiting van een bepaald onderwerp of een bepaalde
lessenreeks.
In klas 9 wordt in het najaar en voorjaar voor een aantal vakken een toetsweek
gehouden. In deze weken wordt de lesstof van een langere periode getoetst.

In klas 10, 11, 12 en de examenklas vwo vindt drie keer per jaar een toetsweek
plaats.
Iedere leraar noteert de resultaten van de leerling voor zijn/haar eigen vak.
De beoordelingen worden voor klas 7 en 8 opgenomen in trimesterrapportages
en voor klas 9 t/m de examenklassen in het digitale leerlingendossier, Magister.
Leraren, mentoren, studiebegeleiders, leden van het zorgteam, middenbouwen
schoolexamencoördinatoren vinden hierin een actueel overzicht van de
resultaten van de individuele leerling. Leerlingen en hun ouders hebben vanaf
de 10e klas via het internet inzage in de desbetreffende examenresultaten.
De leerlingen in klas 7 en 8 krijgen twee maal per jaar een tussenrapport.
Leerlingen van klas 9 t/m de examenklassen krijgen driemaal per jaar een
rapport en/of een uitdraai van het schoolexamendossier. Bij twee rapporten is
er direct daarna een vakouderavond waarop ouders de leraren kunnen spreken.
Voor klas 11 en 12 is er slechts één vakouderavond (na het eerste rapport).

terug
Handleiding Magister
Te downloaden toelichting (.pdf formaat):Stappenplan + absentiecode gegevens inzien via internet.pdf
Te downloaden f.a.q. (.pdf formaat):FAQ t.b.v. Magister.pdf

terug
Gebruik van het leerlingenadministratieprogramma Magister
Leerlingen en ouders kunnen met behulp van een individuele inlognaam en wachtwoord toegang krijgen tot de individuele absentiegegevens en de cijferregistratie. Ook kunnen in het systeem persoonlijke gegevens als e-mailadres en telefoonnummer gewijzigd worden. Vanaf de 10e klas worden alle schoolexamenresultaten in het systeem opgenomen. Daarnaast is er - ook voor de klassen 7 tot en met 9 - voor leraren de mogelijkheid om in de "lerarenagenda" cijfers voor overhoringen etc. te plaatsen. Niet iedereen maakt daar gebruik van. Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen en ouders in eerste instantie rechtstreeks over de behaalde resultaten contact hebben. De primaire communicatie over de behaalde resultaten loopt dan ook via de leerling. In de schriftelijke blokrapportages krijgen ouders/verzorgers een overzicht van de gemiddelde resultaten en de vorderingen van de leerling gedurende het afgelopen blok.


terug

Systeemvereisten gebruik Magister
Sinds kort is het mogelijk om met de meeste (veelgebruikte) internetbrowsers Magister te bekijken; gelukkig is de combinatie Windows & Internet Explorer niet meer de enig mogelijke combinatie. Je moet echter wel een besturingssysteem (operating system - OS) hebben waarvoor het Microsoftprogramma Silverlight 4 toepasbaar is gemaakt door Microsoft. Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden. Wij betreuren het zeer, dat er door de makers van Magister nog steeds te weinig rekening gehouden wordt met gebruikers van andere besturingssystemen, maar we hebben op dit moment geen volwaardig alternatief voor dit programma. We blijven - met anderen - druk uitoefenen om Magister voor alle systemen geschikt te maken. Leerlingen die thuis geen toegang tot magister hebben, kunnen op school in de mediatheek in ieder geval wel hun gegevens inzien.

De systeemvereisten voor Microsoft Silverlight (en toepassingen daarvan) staan hieronder:

Windows:

- Besturingssystemen: Windows 7, Windows Vista; Windows XP Service Pack 2

- Intel® Pentium® III 450MHz of snellere processor (of gelijkwaardige processor van ander merk)

- 128MB aan RAM

Mac OS:

- Besturingssystemen: minimaal Apple Mac OS X 10.4.11+ (Intel-based)

- Intel Core™ Duo 1.83GHz of snellere processor

- 128MB aan RAM

Linux:

- Kijk voor de vereisten op: Mono Project's Moonlight Web site.

(Bron: http://www.microsoft.com/silverlight/faq/ en http://nl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight)


Belangrijk: gebruik de nieuwste Silverlight

Op 11 november as. brengt Microsoft een update uit voor Internet Explorer 9, 10 en 11 om oudere versies van ActiveX componenten te blokkeren. Deze verbeterde beveiliging blokkeert ook oudere versies van Silverlight. Wanneer u voor Magister een oudere versie van Silverlight gebruikt, kan dan de volgende melding verschijnen:               


Het dringende advies van SchoolMaster is dan ook om de nieuwste versie van Silverlight te gebruiken.

Meer informatie is te lezen op: http://technet.microsoft.com/en-US/ie/dn818438.aspx


Silverlight problemen bij Chrome (april 2015)

Let op dat u niet de "windows 8" versie van Chrome gebruikt.
Als u rechts boven op de horizontale lijnen klikt ziet u "herstart Chrome in Windows 8 versie" als optie staan in het verschenen menu. Deze moet u niet kiezen!

Het grote nieuws is dat Google bij Chrome de NPAPI plugin die Silverlight nodig heeft om te functioneren per september 2015 volledig uit heeft gezet.
Sinds april 2015 kunt u Chrome nog gebruiken mits u Silverlight al gebruikte.
Zo niet, dan moet u een andere browser gebruiken voor Silverlight.
Ook al gebruikte u Silverlight voor april 2015 dan kan het voorkomen dat er steeds wordt gevraagd om Silverlight te installeren.
Wat er ook geprobeerd wordt, deze melding verdwijnt niet.
Oorzaak is het standaard uitstaan van de NPAPI plugin.
Deze kunt u aanzetten door het opvolgen van de onderstaande instructies.
1. Typ of copieer het volgende adres in de URL (adres) balk van Chrome en druk op de "return" knop.
chrome://flags/#enable-npapi
2. Zoek naar de "enable" link en klik hierop.
3. Sluit Chrome en alle andere programma's die Chrome gebruiken.
4. Start Chrome opnieuw op.

Bron: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/silverlight/en-US/9085a3f0-ea06-48ad-8540-0b5f64e4794d/silverlight-windows-81-and-chrome?forum=silverlightinstall


terug naar boven