X
GO

 

Laatste nieuws aanname

Aanmelden latere instroom geschiedt door:
Het volledig invullen van het onderwijskundig rapport ( onderdeel 1 en 2 door de ouders  en vanaf  onderdeel 3 door de huidige VO school).
Het meesturen van  recente rapporten en/of cijferoverzicht van dit schooljaar. Het volledige dossier moet dus op 1 juni binnen zijn.

Tijdpad 2020-2021 voor schooljaar 2021-2022

De Stichtse Vrije School heeft voor het schooljaar 2021/2022 geen plaatsen meer beschikbaar.
Wij zijn dus gesloten voor inschrijvingen voor het 1e leerjaar.

Datum: Wat: Aanvullende informatie:
Do 28 jan ‘21 Algemene ouderavond groep 8 en klas 6 20:00u Inleiding en proeflessen, alleen voor ouders.
Za 30 jan ‘21 Open Dag SVS, Socrateslaan 24 09:30u – 14:00u
Woe 3 februari ‘21 Open Lesmiddag voor leerlingen, groep 8 en klas 6 Geen open lesmiddag i.v.m. de coronacrisis
Do 18 februari t/m 15 maart ‘21 Aanmeldingsformulier en OKR insturen via OT of via OKR van de Stichtse Vrije School Aanmelden loopt via de basisschool: verwerking gegevens en evt. aanvullend onderzoek van 15 maart t/m 31 maart.
Week van 15 maart ‘21 Ouders ontvangen bericht van aanmelding.  
Do 1 april ‘21 Ontvangst plaatsingsbesluit door ouders, per post. Met het formulier “ aanvullende informatie” en de schoolovereenkomst en toestemmingsformulier AVG.
Uiterlijk vrij 9 april ‘21 Retournering schoolovereenkomst, kopie paspoort of identiteitskaart & AVG formulier. U krijgt geen ontvangstbevestiging.
Eind juni ‘21 Ouders ontvangen klassenlijst en naam klassenleraar.  
Woe 14 juli ‘21 Kennismaking nieuwe 7e klassen Van 14.00u.tot 15.00u.


Aannamecommissie SVS/ CBU en WvD/ email: aanmelding@svszeist.nl