X
GO

Middenbouw

Basisvorming en middenbouw

Onze middenbouw - de klassen 7 en 8 - is een werkplaats waar gewerkt wordt aan de harmonische ontwikkeling van leerlingen in de ‘basisvormingsleeftijd’.

Karakteristieken zijn: heterogene groepen, veelzijdige ontwikkeling in denken, voelen en willen, aandacht voor de eigenheid van de individuele leerling en opvoeding tot zelfstandigheid. Voor ons is de samenhang binnen en tussen de vakken van groot belang voor het gehele onderwijs.

De klassenleraren van klas 7 en 8 geven naast de periodelessen en een deel van de vaklessen aan hun eigen klas, enkele periodes en vaklessen in de parallelklassen. Zij hebben regelmatig overleg over lesinhoud en andere pedagogische en didactische zaken.

De klassenleraren van de 7e en 8e klassen vormen samen met de middenbouwcoördinator een team, waarin wordt samengewerkt bij de beleidsvorming en - uitvoering voor deze klassen.

Er wordt speciale aandacht besteed aan de didactiek die nodig is voor de middenbouw. Ook werken de middenbouwleraren wekelijks aan pedagogisch/didactische thema’s, samen met de bovenbouwleraren.

De zevende en achtste klassen hebben een eigen lokaal, waar de meeste lessen gegeven worden

Differentiatie in klas 7, 8 en 9

Verschillen tussen leerlingen in kennis, inzicht en vaardigheden leveren didactische uitdagingen op in de klas, met name bij talen en wiskunde. Door verschillende werkvormen en uitdaging- en beoordelingsniveaus naast elkaar in de klas te hanteren, met behoud van de heterogene groep, kan toch harmonieus en effectief worden samengewerkt. Er wordt lesgegeven en getoetst op basis- en plusniveau. Wij noemen dit ‘differentiatie binnen de klas’.

Daarnaast wordt het lesrooster zo samengesteld dat indien nodig klassen kunnen worden omgevormd tot parallelle niveaugroepen. Voor verschillende vaklessen zijn voor deze drie leerjaren niveaugroepen geformeerd. Dit betekent voor die lessen een doorbreking van de heterogene groep. Binnen de periodelessen is er altijd voldoende ruimte voor differentiatie.

Vakkenoverzicht middenbouw

In bijgaand overzicht is te zien welke vakken in welke leerjaren gegeven worden, onderverdeeld in ochtendperiodes en vaklessen. Sommige vakken worden als ochtendperiode en als vakles gegeven.

Ochtendperiodes en vaklessen

klas 7 8     klas 7 8
Ochtendperiodes         Vaklessen    
Nederlands * *     Nederlands * *
Wiskunde * *     Frans * *
Natuurkunde * *     Duits * *
Scheikunde * *     Engels * *
Biologie * *     Wiskunde * *
Aardijkskunde * *     ICT *
Geschiedenis * *     Muziek * *
Sterrekunde *     Gymnastiek * *
Toneel/drama   *     Toneel *  
          Handvaardigheid *
          Textiele werkvormen * *
          Tekenen *
          Oriëntatie *
          Werkweken *
          Rekenuur *  
          Studieles *