X
GO

Overzicht leerjaren

In onderstaand schema kunt u zien hoe de leerjaren op de Stichtse Vrije School zijn ingedeeld.
Inhoudelijke informatie over het onderwijs vindt u elders op deze site.

1e jaar

Klas 7

v

w

o

h

a

v

o

m

a

v

o

Leerlingen met een  vwo-,havo- en mavo-advies zitten bij elkaar in een klas. Zij hebben een vaste klassenleraar. Binnen de klassen wordt in de eerste leerjaren per vak gedifferentieerd naar mogelijkheden van de leerling.

2e jaar

Klas 8

 

 

 

 

Leerlingen met een  vwo-, havo- en mavo-advies zitten bij elkaar in één klas. Zij hebben een vaste klassenleraar. Differentiatie per vak, in  klasverband.

3e jaar

Klas 9

 

 

 

In dit 3e jaar wordt een keuze gemaakt voor het examen- traject, vwo, havo of mavo. Er zijn al extra lessen en er wordt in vaklessen voor de kernvakken in tempogroepen gewerkt.

4e jaar

Klas 10

 

e x a m e n

e x a m e n

De mavoleerlingen doen in het 4e leerjaar examen. De meeste havoleerlingen doen ook in dit jaar een mavo-examen om extra tijd te winnen voor het brede 12-jarige vrijeschoolcurriculum. Alle examenvoorbereidende lessen worden in niveaugroepen gegeven.

5e jaar

Klas 11

 

 

Alle vaklessen worden in niveaugroepen gegeven. Periodeonderwijs, koor en toneel doen de leerlingen wel samen. Ruim geslaagde
mavo-leerlingen  kunnen instromen in het havo in het 5e jaar.

6e jaar

 

Klas 12

e x a m e n

e x a m e n

Havo- en vwo-leerlingen nemen aan het begin van het schooljaar nog samen deel aan het periodeonderwijs en de kunstreis. Verder bereiden zij zich voor alle examenvakken in niveaugroepen voor op het eindexamen