GO

Dyslexiebeleid

In alle 7e klassen wordt er een signaleringsdictee gegeven tijdens de Nederlandse les. Leerlingen die onvoldoende tot matig scoren worden nader onderzocht op mogelijke dyslexie.

Elke leraar ontvangt ieder schooljaar een overzicht van alle dyslectische leerlingen. Voor de vreemde talen wordt voor dyslectici in de middenbouw een dubbele beoordeling gehanteerd; één op inhoud en één op spelling.

In de 7e klas worden verder diagnostische toetsen afgenomen op het gebied van leestempo. De leerlingen die op leestempo en spelling matig scoren, worden eenmalig gedurende een aantal bijeenkomsten extra begeleid.

Wordt er bij een leerling in een hoger leerjaar dyslexie geconstateerd, dan doorloopt deze leerling hetzelfde traject als de 7e klas leerlingen.

Ook wordt er voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen gewerkt met het Kurzweil-systeem. Dit is een auditief hulpmiddel, waarbij tekst in spraak wordt omgezet kan worden ingezet.