X
GO

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van de leerlingen van de school. Uit iedere klas is er één vertegenwoordiger die meepraat in de maandelijkse vergadering, waar we onderwerpen bespreken om de school vanuit het leerlingenperspectief te verbeteren.

De deelmedezeggenschapsraad (dMR) is de deelraad van de SVS voor de SGVVS. In die raad zitten drie leerlingen, die ook deel uitmaken van de leerlingenraad. De dMR-leden geven aan de leerlingenraad door wat er in de dMR besproken is en doen ook verslag vanuit de leerlingenraad richting de dMR.

Uit de leerlingenraad worden drie tot vijf leden gekozen en tot bestuur benoemd. De bestuursleden overleggen wekelijks met Sven Boogert (schoolleiding) en zorgen ervoor dat de punten die besproken worden in de leerlingenraad ook uitgevoerd worden. Daarnaast zitten zij voor kleinere punten wekelijks op dinsdag in de eerste pauze in de mediatheek.

Contact opnemen met de leerlingenraad kan via leerlingenraad@svszeist.nl.

Van iedere vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris.

In verband met privacygevoelige informatie zijn ze alleen te lezen na inloggen.