X
GO

Ouderparticipatie

Ouderplatform

Ten minste zes keer per jaar wordt een bijeenkomst van het Ouderplatform gepland. Deze bijeenkomst dient als klankbord voor de dMR en schoolleiding en als ontmoetingsplaats voor ouders. Alle klassenouders zijn hiervoor uitdrukkelijk uitgenodigd, maar ook andere ouders zijn van harte welkom om mee te denken en mee te doen. Data van de bijeenkomsten worden van tevoren bekend gemaakt in het Stichter Bericht.

Ouderkoor

Het Socrateskoor is het koor van ouders en vrienden van de Vrije Scholen in Zeist en omgeving. Het staat open voor ieder, met of zonder koorervaring, die zich met de Vrije Scholen verbonden voelt. Het Socrateskoor is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON).

Het koor geeft al sinds 1983 jaarlijks een concert. Tijdens deze concerten worden grote Oratorium stukken ten gehore gebracht zoals om een paar te noemen het prachtige Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, de Messiah van Handel, het Requiem van Cherubini. De uitvoeringen worden meestal omlijst met solisten en een orkest. Daarnaast wordt jaarlijks begin november een klein concert gegeven ter gelegenheid van Allerzielen.

De repetities zijn elke dinsdag in het gebouw van de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 te Zeist van 20.00 tot 22.00 uur. Tijdens de schoolvakanties zijn er in de regel geen repetities. Twee of drie keer per jaar wordt een extra repetitiezaterdag georganiseerd. De contributie bedraagt € 22,00- per maand. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij: socrateskoor@gmail.com of kijk op de website www.socrateskoor.nl.

Professionele ondersteuning door ouders van de school

In de oudergroep van onze school bevinden zich velen die door opleiding en/of (beroeps-) ervaring een waardevolle bijdrage zouden kunnen leveren aan onze school.

Te denken valt aan een fotograaf die een paar maal per jaar komt fotograferen voor de schoolgids of de website. Maar ook een jurist voor eventuele juridische bijstand als dat nodig mocht zijn, een journalist die nu en dan een artikel wil schrijven voor intern of extern gebruik. Een communicatiedeskundige die de school van advies kan dienen bij  publiciteit.

Zo zijn er nog veel meer beroepsdeskundigen te bedenken die met raad en daad de school zouden kunnen bijstaan. Ook is het vaak interessant voor leerlingen om voorlichting te krijgen voor beroeps- en studiekeuze van mensen uit het werkveld. Ook daar is het prettig als ouder uit alle mogelijke beroepsgroepen een aandeel zouden hebben.

Wanneer u meent dat u vanuit uw ervaringsgebied op enigerlei wijze de school zou kunnen en willen ondersteunen horen wij dat graag van u.

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij:
Annelies den Ouden a.denouden@svszeist.nl