X
GO

Goede examenresultaten

De school heeft een lange traditie van gemiddeld goede tot zeer goede eindexamenresultaten. De aandacht die de brede ontwikkeling van de leerling op school krijgt gaat kennelijk niet ten koste van meetbare resultaten. Naar onze overtuiging heeft een brede evenwichtige ontwikkeling juist ook een positief, verdiepend effect op andere aspecten van het onderwijs.

De slagingspercentages en gemiddelde centraal examen cijfers van de afgelopen jaren zijn weergegeven in nevenstaande tabel, met tussen haakjes de landelijke gemiddelden.

Jaar vmbo-t (mavo) havo vwo
  Geslaagd Eindcijfer Geslaagd Eindcijfer Geslaagd Eindcijfer
    CE   CE   CE
2013-14 97% 7,2 100% 6,7 90% 6,5
2014-15 98% 6,9 96% 6,6 100% 6,7
2015-16 99% 7,0 100% 7,0 96% 7,1
2016-17 91% 6,5 94% 6,6 92% 6.7
gem. 96% (92%) 6,9 (6,4) 98% (88%) 6,7 (6,4) 95% (90%) 6,8 (6,5)

Bij de relatief kleine tot zeer kleine aantallen leerlingen die bij ons (in een vak) examen doen kan het resultaat van een enkele leerling het gemiddelde en/of de slagingspercentages sterk beïnvloeden.

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) / examenadministratie SVS